Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Dobrzec” w Kaliszu